تلفن:  7020 3604 - 051
ایمیل:  

آموزش رایگان صندوق داری رستوران

شرکت فناوری مدیران در نظر دارد در جهت سهولت امر مدیران رستوران در جهت استخدام صندوق دار و همچنین کمک به اشتغال علاقمندان به صندوق داری، دوره های رایگان آموزش صندوق داری رستوران برگزار می کند.

صندوق داران محترم می توانند جهت حضور در دوره آموزش صندوق داری شرکت فناوری مدیران  فرم زیر را تکمیل نمایند.


ثبت نام در دوره آموزش صندوقداری رستوران